Lääkeyritykset käyttivät 27 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät viime vuonna noin 27 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Lääkeyritykset ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, joka on välttämätöntä lääkehoitojen ja terveydenhuollon kehittämisen kannalta. Yhteistyötä sääntelevät lain lisäksi Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet (linkki), ja sen tulee aina perustua ammatilliseen tarpeeseen.

Lääkeyritykset julkistivat tiistaina ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot.

”Yhteistyö on potilaan ja terveydenhuollon kannalta erittäin hyödyllistä, ja se kestää hyvin julkisen tarkastelun”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Keskimäärin lääkeyritykset käyttivät noin tuhat euroa yhteistyötahoa kohden. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus ja asiantuntijapalvelut. Näihin liittyviä tukia ja palkkioita lääkeyritykset maksoivat terveydenhuollon ammattilaisille viime vuonna yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Koulutuksiin liittyvä keskeinen yhteistyömuoto on tieteellisiin kongresseihin osallistumisen tukeminen.  Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

”Asiantuntijatyöstä on luontevaa maksaa asianmukainen korvaus”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan-laajuinen hanke, joka Suomessa sitoo Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä. Jäsenyritykset julkistivat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät rahasummat omilla verkkosivuillaan 31.5. Ensimmäisellä kerralla julkistaminen koskee vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä, ja tiedot julkistetaan tästä lähtien vuosittain.

Suomen Lääkäriliitto tukee yhteistyön avoimuutta ja on suositellut jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tekemänsä yhteistyön julkistamiseen.

”Lääketiede kehittyy koko ajan, joten lääkärien jatkuva kouluttautuminen on välttämätöntä. Työnantajien mahdollisuudet laajaan koulutustoimintaan ovat rajalliset, joten lääketeollisuuden tuki on tärkeä lisä. Yhteistyö hyödyttää potilaita ja laajasti koko terveydenhuoltoa”, sanoi Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju Lääketeollisuus ry:n ja Lääkäriliiton yhteisessä tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Lisätietoja:

http://www.laaketeollisuus.fi/julkistaminen

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620

Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031

Puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 050 596 1670

Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 044 563 0556

 

Lääkeyritysten kanssa tehtävä yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta:

Apteekkari Sakari Alaranta, Raision Ykkösapteekki, puh: 040 551 4251

Psykiatrian professori Jyrki Korkeila, Turun yliopisto, puh: 040 551 4249

Takaisin