Lääkäriliitto vaatii uskomushoitolakia sekä tasapuolista mahdollisuutta saattohoitoon

Lääkäriliiton mielestä seuraavan hallituksen pitää säätää uskomushoitolaki suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia sekä taata laadukas saattohoitopalvelu kaikille sitä tarvitseville. Lisäksi Lääkäriliitto vaatii, että lääketieteellisen tutkimuksen ja lääkärikoulutuksen resurssit turvataan.

Lääkäriliitto julkisti eduskuntavaalitavoitteensa valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 14.12.2018.

”Jokaisella kuolevalla ihmisellä tulee olla oikeus hyvään saattohoitoon tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti kotona, palvelutaloissa, vanhainkodeissa tai sairaaloissa. Hyvin järjestetyt saattohoitopalvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia, esimerkiksi päivystyskäyntejä”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Saattohoidon tavoitteena on hoitaa elämän loppuvaiheessa olevaa parantumattomasti sairasta potilasta siten, että hänen jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvä. Julkinen palvelujärjestelmä ei kuitenkaan tarjoa näitä palveluja riittävästi eikä nykyinen hoitotakuulainsäädäntö tue saattohoidon saatavuutta. Saattohoidon palveluiden laadussa ja saatavuudessa on lisäksi huomattavia alueellisia eroja.

Lääkäriliiton mielestä uskomushoitojen tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille, vakavasti sairaille - esimerkiksi syöpäsairaille - ja raskaana oleville pitää kieltää lailla. Lisäksi uskomushoitojen markkinointia tulee nykyisestään huomattavasti rajoittaa.

Vakavasti sairaiden hoitaminen on perusteltua rajata vain virallisen terveydenhuollon ja tunnustettujen terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan piiriin”, Pärnänen sanoo.

Suomalainen lääketieteellinen tutkimus on huippuluokkaa maailmassa. Sen taso ja rahoitus on turvattava myös jatkossa. Valtion tutkimusrahoitusta on suunnattava strategisen tutkimuksen lisäksi pitkäjänteiseen tutkijalähtöiseen huippututkimukseen. Yliopistojen kykyä ja valmiutta kilpailla myös kansainvälisestä rahoituksesta on edelleen vahvistettava.

”Suomen EU -puheenjohtajuuskausi vuoden 2019 jälkipuoliskolla on erinomainen tilaisuus nostaa esiin koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen merkitystä koko Euroopan kilpailukyvylle”, Pärnänen sanoo.

Lääkäriliitto edellyttää myös paperittomien terveyspalvelujen turvaamista, maksutonta raskaudenehkäisyä nuorille, päihde- ja mielenterveyspotilaiden palveluiden turvaamista, terveydenhuoltolain ja sosiaaliturvan uudistamista sekä kantapalvelujen kustannusten siirtämistä valtion vastuulle.

Lisätietoa:

Johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 5465316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi

Takaisin