Lääkäriliitto pitää hyvänä, että kunta-alan sopimukset saatiin vihdoin maaliin

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi tänään pitkällisen keskustelun jälkeen Lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen. Sopimuksen määräykset astuvat voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Sopimuskausi on pituudeltaan 23 kk ja on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja tuo 3,04 prosentin palkankorotukset sopimuskauden aikana. Palkkaratkaisu sisältää kaksi yleiskorotusta, paikallisen järjestelyerän ja keskitetysti jaettavan erän.

Lääkärisopimukseen kiky-tunnit jäivät päinvastoin kuin muihin kunta-alan sopimuksiin. Aikaisemmin tehty lääkärien kiky-tuntiratkaisu on tarpeellinen jo olemassa olevien sekä tulevien sote-organisaatioiden vuoksi. Kiky-tuntien jääminen kompensoitiin tekemällä tekstiparannuksia ensisijaisesti Lääkärisopimuksen työaikalukuun.

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan liitteenä on työhyvinvointia koskeva kannanotto. Kannanotossa osapuolet tuovat julki huolensa kiireen kuormittavuudesta julkisen sektorin lääkäreillä, erityisesti perusterveydenhuollossa. Osapuolet kannustavat työnantajia työn kuormitustekijöiden hallitsemiseen, työssäjaksamisen tukemiseen ja erityisesti terveyskeskustyön tuloksellisuuden edistämiseen ja hoidon saatavuuden parantamiseen.

Poikkeuksellisen vaikea neuvottelukierros

– Neuvottelukierros oli poikkeuksellisen vaikea. Siihen nähden tulos on lopulta kuitenkin tyydyttävä. Palkankorotusten lisäksi sopimus sisältää useita lääkärien työaikoihin liittyviä tarkennuksia ja parannuksia, neuvottelujohtaja Laura Lindholm sanoo.

– Neuvottelutulos ei ole kaikkien lääkärien kannalta ideaalinen, mutta on hyvä, että tulos saatiin vihdoin. Vaikean koronatilanteen keskellä on tärkeää, että lääkäreillä on työrauha, ja he voivat keskittyä potilastyöhön ja epidemian hidastuttua muun hoitosuman purkamiseen, toteaa puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Lääkärisopimuksen asiasisältö on sama kuin Lääkäriliiton hallituksen ja valtuuskunnan 30.4. hyväksymä sopimus, joka kuitenkin kaatui 30.4. siksi, että valtakunnansovittelijan esitys kunta-alan yleiseksi neuvottelutulokseksi kaatui Tehyn ja Superin hylättyä tuon esityksen.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, puh. 050 357 4225

 

 

Takaisin