Lääkäriliiton lausunto valinnanvapaudesta

Valinnanvapauslakiehdotuksella lienee mahdollisuuksia parantaa perustason palvelujen saatavuutta. Todelliset ratkaisut toteutuksesta tehdään maakunnissa. Voimavaroja tulee ohjata paljon palveluja tarvitseville.

Valinnanvapauslakiehdotuksella lienee mahdollisuuksia parantaa perustason palvelujen saatavuutta ja puuttua siten terveyspalvelujärjestelmämme yhteen keskeiseen ongelmaan. Todelliset ratkaisut toteutuksesta tehdään maakunnissa, joten maakunnille tulee jättää palvelujärjestelmän rakentamisessa, määrittelyssä ja ohjauksessa vahva rooli. Toimivan palvelujärjestelmän aikaansaaminen edellyttää vahvaa järjestäjäohjausta, toki myös kansallisen tason koordinaatiota.

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on vähentää jatkuvasti lisääntynyttä terveyden sosio-ekonomista epätasa-arvoa. Jotta tämä tavoite kyettäisiin toteuttamaan, tulee toiminnan tehostumisen seurauksena toivottavasti vapautuvia voimavaroja ohjata paljon palveluja tarvitseville. Tämä edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä syrjäytymisvaarassa oleviin yksilöihin ja perheisiin, mm. erilaisen etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelujen keinoin.

Lue koko lausunto.

Takaisin