Lääkäriliitto ja OAJ: Kilpailukykysopimuksen veivaamisen loputtava

Akava päätti osaltaan 29.2. hyväksyä kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen. Sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ että Suomen Lääkäriliitto kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä. Neuvotteluratkaisun hyväksyessään järjestöt hyväksyivät sen kokonaisuutena niin, että sen kaikki osat ovat osa kokonaisratkaisua – eivät pohja uudelle neuvottelukierrokselle.

Tämän jälkeen on oheen tullut pääsopijakeskusjärjestöjen tarkennus siitä, kuinka aivan omana prosessinaan lähdetään rakentamaan sopimusjärjestelmään niin sanottua Suomen mallia. On sovittu, että prosessi käynnistetään kilpailukykysopimuksen syntymisen jälkeen. OAJ ja Lääkäriliitto hyväksyvät tämän menettelyn siten, mitä työmarkkinajärjestöjen vastaukseen 11.3. maan hallitukselle on kirjattu.

Kilpailukykysopimusta koskeneen neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen useat ammattiliitot ovat esittäneet varaumia saavutettuun sopimuskokonaisuuteen ja on alettu keskustella niistä tarkennuksista, jotka vielä ovat tarpeen, jotta nämä voivat hyväksyä kilpailukykysopimuksen omalta osaltaan.

OAJ ja Lääkäriliitto haluavat painottaa, että koko sopimus on jo alkujaan julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan epäoikeudenmukainen, koska vain heiltä on tarkoitus leikata lomarahaa 30 prosenttia, mikä aiheuttaa 1,5 prosentin ylimääräisen ansiolaskun verrattuna muihin työntekijäryhmiin. Tähän ei ole talouspoliittisesti eikä vientisektorin kilpailukyvyn kannalta perustetta.

– Osana laajaa kokonaisuutta olemme kuitenkin sen valmiita tässä tilanteessa määräaikaisena hyväksymään. Minkäänlaisiin uusiin ratkaisuihin, jotka vielä edelleen heikentäisivät julkisen sektorin tilannetta, emme ole valmiita, puheenjohtajat Olli Luukkainen ja Marjo Parkkila-Harju toteavat.

– On aivan välttämätöntä tässä poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa turvata, että kaikkia työntekijäryhmiä käsitellään tasapuolisesti niissä toimenpiteissä, joissa pyritään palkan leikkauksiin ja niissä toimenpiteissä, joilla verotusta helpotetaan tai menoleikkauksia toteutetaan. Tältä pohjalta olemme valmiita jatkamaan sopimusalakohtaisia neuvotteluita. Tilanne on kestämätön, jos jotkut järjestöt saisivat uusia lisäetuja jäsenilleen ja julkisen sektorin keskeiset ammattiryhmät jäisivät niiden ulkopuolelle.

OAJ ja Lääkäriliitto ovat edelleen myötämielisiä kilpailukykysopimuksen syntymiselle. OAJ ja Lääkäriliitto katsovat, että sopimuskokonaisuus, johon ne ottivat myönteisen kannan 29.2., ei ole enää voimassa, jos jotain sen osaa muutetaan.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, puh. 050 596 1670
Suomen Lääkäriliitto

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

 

Takaisin