Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksesta saavutetun neuvottelutuloksen

Suomen Lääkäriliiton hallitus on tänään 31.5. hyväksynyt kilpailukykysopimuksen edellyttämän neuvottelutuloksen. Sopimus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kilpailukykysopimuksen neuvottelutulos syntyi 29.2.2016. Tällä neuvottelutuloksella varmistettiin hallituksen pakkolakipaketin pois vetäminen. Neuvottelutulos edellytti, että alakohtaiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut käydään 31.5. mennessä ja osapuolet sopivat mm. vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Lisäksi julkisen sektorin osalta edellytettiin lomarahojen leikkausta 30%. 

Palvelussuhteen ehtojen heikentämisen osalta tarjolla oli vain huonoja vaihtoehtoja. KT Kuntatyönantaja tavoitteli alun perin vuosilomien leikkausta ja työajan pidentämistä kokonaisina päivinä. Kaikki pääsopijajärjestöt vastustivat tätä, kuten Lääkäriliittokin. Lopputuloksena oli työajan pidentäminen eri tavoin eri sopimusaloilla.

Lääkärisopimuksen neuvottelutulos on kilpailukykysopimuksen mukainen. Työajan pidennys toteutetaan Lääkärisopimuksen liitteiden 1-5 mukaisesti säännöllisten työaikojen yhtenäistämisellä. Kaikkien lääkäriryhmien säännöllinen työaika on 1.2.2017 lukien 38 tuntia 15 minuuttia. Lisäksi arkipyhälyhennys on jatkossa kaikilla lääkäreillä 7 tuntia 15 minuuttia.

Lääkärisopimus on tämän jälkeen ainoa kunta-alan virka- ja työehtosopimus, jossa on käytössä 38 tunnin 15 minuutin työaika viikossa. Valtaosa muusta sote-henkilöstöstä (KVTES –sopimuksessa) on jatkossa 38 tunnin 45 minuutin pituisessa työajassa.

Lääkäriliitto ja KT Kuntatyönantajat ovat jo aiemmin neuvotelleet sote-uudistukseen liittyen palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämisestä uusia maakunnallisia sote-työnantajia ajatellen. Tämä neuvottelutulos sisältää askelmerkkimuistion tulevaisuuden työaikajärjestelmistä, säännöllisen työajan ja päivystyksen rajanvedosta. 

Saavutettu neuvottelutulos on eri lääkäriryhmiä eri tavoin kohteleva ja siksi haastava hyväksyä. Tulevan sote-muutoksen kannalta ratkaisu on kuitenkin merkityksellinen. Suuret työnantajaorganisaatiot, joissa terveyskeskuslääkärit ja sairaalalääkärit työskentelevät osin rinnakkain, olisivat joka tapauksessa pyrkineet työaikojen harmonisointiin.

Vaikka ratkaisu on hankala, sopimuksella turvataan Lääkärisopimuksen vahva ja itsenäinen edunvalvonta tulevaisuudessakin.

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehtoja.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju p. 050-596 1670
neuvottelujohtaja Laura Lindholm p. 050-357 4225

Takaisin