Lääkäriliiton laatupalkinto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikölle

Lääkäriliiton laatupalkinnon on saanut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö, joka on kehittänyt neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin. Palkinto luovutettiin Lääkäriliitossa järjestetyssä tilaisuudessa tänään 29.9.2016.

Kanta-Hämeen keskussairaalan neurologian poliklinikalla oli aiemmin käytössä perinteinen lähetteiden käsittelymalli, jossa erikoissairaanhoidon lääkäri luki lähetteet ja asetti potilaat jonoon odottamaan vastaanotolle pääsyä. Syksyllä 2010 toimintamallia muutettiin. Uusi malli perustuu puhelinneurologiaan, joka on osa nopeasti yleistyvää etälääketiedettä.

Etähoitomalli parantaa merkittävästi hoidon saatavuutta. Kun osa potilaista hoidetaan puhelimitse, niille potilaille, joiden hoito vaatii vastaanottokäynnin, on voitu varata riittävästi aikaa.

– Kanta-Hämeen keskussairaalassa neurologialle ei ole ollut muutoksen jälkeen jonoa edes lääkäripulan aikana. Lähetepotilaan puhelinhoito on yksinkertainen ja toimiva tapa taata kaikille potilaille tasapuolisesti hoitoa hoitotakuun puitteissa ilman lisäresursseja. Mallia on tutkittu, ja sekä potilaat että lääkärit ovat olleet siihen tyytyväisiä, sanoo neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Hanna Kuusisto, joka vastaanotti palkinnon.

Laatupalkinnon saajan valinta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksivaiheinen. Hakuajan päätyttyä kesäkuussa Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi parhaat ehdokkaat loppukilpailuun. Muut finalistit olivat HYKS:n urogynekologinen yksikkö (Gynekologisen leikkaustoiminnan kehittäminen) ja Lempäälän terveyskeskus (Safe House – psykiatristen kriisipotilaiden hoitaminen terveyskeskussairaalassa).

Laatuneuvosto piti finalisteja erittäin tasavahvoina. Kanta-Hämeen keskussairaalan toimintamallin vahvuuksina pidettiin erityisesti potilaskeskeisyyttä ja monistettavuutta: etähoitomallia voidaan soveltaa kaikilla erikoisaloilla ja kaikissa yksiköissä.

Laatupalkinto myönnetään vuosittain lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lisätietoja:

Dosentti, neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Hanna Kuusisto, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikkö, puh. 040 7751595

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja, LL Hanna Rautiainen, puh. 040 516 6468

 

Takaisin