Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot päihdeongelmaisten tukijalle ja hyvinvointia edistäneelle työyhteisölle

Lääkäriliitto on myöntänyt kollegiaalisuuspalkinnot erikoislääkäri Matti Rossille (8000 euroa) ja Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle (4000 euroa) lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Palkinnot luovutettiin Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 13. toukokuuta.

Nyt jo eläkkeellä oleva, Juvan terveyskeskuksen entinen johtava lääkäri Matti Rossi palkittiin tunnustuksena pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi. Lääkäreillä on tutkimusten mukaan yhtä paljon päihdeongelmia kuin muilla, mutta heillä on suurempi kynnys hakea apua. Tästä tosiseikasta syntyi vuonna 1988 ajatus perustaa omia keskustelu- ja tiedotusryhmiä päihdeongelmallisille lääkäreille ja heidän omaisilleen. Matti Rossi on ollut mukana tässä toiminnassa alusta lähtien ja toiminut kuukausittain toimivan ryhmän vastuuhenkilönä parikymmentä vuotta.

– Matala kynnys ja kollegiaalinen yhteisö helpottavat hakeutumaan hoitoon ja sitoutumaan siihen. Uusia tulokkaita ryhmiin on 5 – 20 vuodessa. Osa käy muutamia kertoja, muutama saa raittiudesta nopeasti kiinni. Jotkut tulevat uudestaan vuoden tai kahden jälkeen, ja tällöin näyttävät usein selviytyvän. Raittius on iloinen asia ja parvessa on hyvä lentää, Matti Rossi sanoo.

Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueella on panostettu kollegiaalisuutta edistävään toimintaan. Joka aamu pidetään 30 -60 minuutin pituinen lääkärikokous, jossa keskustellaan ja mietitään yhdessä hoitolinjoja. Ilmapiiri on salliva, ja tyhmiäkin kysymyksiä saa esittää. Työyksikössä on käytössä myös konsulttilääkärijärjestelmä, jossa vuorotellen yksi lääkäreistä toimii konsulttina erikoistuville lääkäreille. Perehdytykseen ja jatkuvaan oppimiseen kiinnitetään paljon huomiota. Johtoporrasta kuvaillaan kannustavaksi. Asioista viestitään avoimesti ja työntekijöitä informoidaan ajankohtaisista asioista jatkuvasti.

– Paras työpaikka ikinä! Töihin on kiva tulla ja töitä on kiva tehdä. Positiivisempaa, kannustavampaa ja yksilöitä työssään paremmin tukevaa työpaikkaa sairaalassa ei voisi kuvitella, sanoo ehdotuksen tehnyt erikoistuva lääkäri Ninja Savonius.

– Palkinnon tavoitteena on tuoda lääkärikunnan tietoon hyvin kollegiaalisuutta edistänyt lääkäri tai työyhteisö. Tänä vuonna palkitsemiskriteereissä painotettiin hyvinvoinnin edistämistä, sillä Lääkäriliitto viettää hyvinvoinnin teemavuotta, kertoo Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Lisätietoja:

Hannu Halila, puh. 0500 459 955

Matti Rossi, puh. 0400 753 572

Ninja Savonius, puh. 050 427 3992

Takaisin