Lääkäreiden määrä kasvaa edelleen

Suomessa asuvia työikäisiä lääkäreitä oli tämän vuoden alussa 20 970 eli maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä lääkäriä kohden. Lääkärimäärä on noussut vuodesta 2000 lähes viidellä tuhannella.

Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Lääkäriliitto on laatinut tilastot yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lääkäreitä valmistuu kotimaasta nykyään noin 600 vuodessa. Viime vuosina lääketieteellisten tiedekuntien sisäänottoja on kasvatettu noin 750:een. Vuodesta 2000 Suomessa asuvien työikäisten lääkärien määrä on noussut lähes viidellä tuhannella lääkärillä, keskimäärin yli 300 lääkärillä vuodessa.

Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Erikoisaloja on 50. Suurin erikoisala on yleislääketiede. Suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Työikäisiä geriatreja oli alle 200 vuonna 2010, nyt heidän määränsä on jo lähes 300. Erikoislääkärien määrä on kasvanut voimakkaasti myös anestesiologian ja tehohoidon, ortopedian ja traumatologian sekä työterveyshuollon erikoisaloilla.

– Lääkärien määrä Suomessa jatkaa edelleen kasvuaan ja lääkäritiheytemme on hyvää kansainvälistä tasoa. Yhä suurempi osa lääkäreistä erikoistuu jatkossa, ja tilastotietoa voidaan hyödyntää myös erikoisalakohtaisten koulutusmäärätarpeiden arvioinnissa, Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila toteaa.

Lisätietoja:

www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Tutkija Juho Ruskoaho, puh. 09 3930828, juho.ruskoaho@laakariliitto.fi

Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

 

 

Takaisin