Kati Myllymäestä Lääkäriliiton uusi toiminnanjohtaja

Lääkäriliiton hallitus on valinnut Lääkäriliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi yleislääketieteen erikoislääkärin, toimialajohtaja Kati Myllymäen. Myllymäki aloittaa tehtävässä 1.10.2017 nykyisen toiminnanjohtajan Heikki Pälven jäädessä eläkkeelle.

Myllymäki siirtyy Lääkäriliiton toiminnanjohtajaksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaalatoimialan toimialajohtajan paikalta, jossa hän on ollut valmistelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistusta. Myllymäki on pitkän työuransa aikana työskennellyt niin julkisen kuin yksityisen terveydenhuollon puolella, järjestötyössä sekä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä.

”Myllymäellä on erittäin laaja-alainen työhistoria ja –tausta, hän on aktiivinen vaikuttaja ja hänellä on laajat verkostot sekä ymmärrys viestinnän merkityksestä nykymaailmassa. Hänellä on vahvat näytöt muutosjohtajuudesta sekä kehittämisestä ja asioiden eteenpäin viemisestä. Terveydenhuollon muutoksissa tarvitsemme juuri sitä. Olemme erittäin iloisia, että saimme Katin ja hänen osaamisensa Lääkäriliittoon”, sanoo puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

”Otan iloisena ja innostuneena vastaan Lääkäriliiton toiminnanjohtajan tehtävän. Lääkärien ja kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ja panos on saatava mukaan sote-uudistukseen, jotta palveluiden saatavuus ja laatu voidaan turvata. Lääkäriliiton rooli myös eettisessä keskustelussa on tärkeä. Priorisointi, terveyserot ja elämän loppuvaiheen kysymykset eivät ratkea sote-uudistuksessa”, Myllymäki sanoo.

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, 050 5961670 (marjo.parkkila-harju@laakariliitto.fi)

Toiminnanjohtaja 1.10.2017 lähtien Kati Myllymäki, 044 719 5555 (kati.myllymaki@fimnet.fi)

Takaisin