JUKO jätti lakkovaroituksen – lääkärit mukana

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet Kuntatyönantajien (KT) aloitteesta 28.2. illalla. KT keskeytti neuvottelut jättämättä tarjousta ja ilmoitti kutsuvansa osapuolet pöytään, kun se katsoo siihen olevan edellytyksiä. 

Pääsopijajärjestö JUKO, johon kuuluu Akavan julkisen sektorin liitot, antoi lakkovaroituksen tänään maanantaina 7.3, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös lääkärisopimusta. Lisätietoja löytyy Jukon sivuilta www.juko.fi 

Kunnallinen lääkärisopimus on osa JUKOn sopimuskokonaisuutta ja sopimus loppui 28.2. Tämä tarkoittaa, että olemme sopimuksettomassa tilassa. JUKO on päättänyt neuvotteluiden takkuamisen vuoksi antaa työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisen ilmoituksen työnseisauksesta 23.–24.3. Työnseisaus koskee lääkärisopimuksen osalta Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhoito.  

Jatkoneuvotteluihin osallistuvat vain ne osapuolet, jotka osallistuvat työtaisteluun. Mikäli emme olisi työnseisauksessa mukana, tulevaisuuden sopimusrakenne ja mahdolliset palkkaohjelmat päätettäisiin ilman meitä. Näemme välttämättömänä, että Lääkäriliitto on mukana niissä pöydissä, joissa päätökset tehdään. 

Lääkäriliitto on äärimmäisen pettynyt tilanteeseen ja pahoillaan, että tässä maailmantilanteessa joudumme tällaiseen toimenpiteeseen. Seisomme kuitenkin yhteisessä rintamassa JUKOn kanssa. Mahdollinen työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä. 

Lisätiedot:

Lisätietoja: laakariliitto@laakariliitto.fi,  

www.laakariliitto.fi/laakarisopimus/jarjestovalmius-neuvottelujen-tukena/  (vaatii Fimnet-kirjautumisen)  

Takaisin