Hallitusohjelma: Lääkäriliitto iloitsee perusterveydenhuollon vahvistamisesta

Lääkäriliitto kiittää hallitusohjelmaa siitä, että terveyskeskusten ahdinko on otettu vakavasti ja kurjistumiskehitys halutaan pysäyttää. Hallitusohjelma lupaa korjata myös saattohoidon vakavia puutteita, mutta pysyvä resursointi puuttuu. Lääkäriliitto kannustaa hallitusta edistämään pontevasti uskomushoitolakia sekä panostamaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

Lääkäriliitto pitää hallitusohjelmaa monin osin onnistuneena.

- Perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristäminen ja henkilöstöresurssien lisääminen osoittavat, että hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet terveyskeskusten vaikean tilanteen, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.

Lääkäriliitto katsoo, että sote-uudistus tulee toteuttaa tulevalla hallituskaudella, mutta perusterveydenhuollon vahvistaminen täytyy aloittaa jo ennen uudistusta. Lääkäriliitto toivoo, että perusterveydenhuoltoa kehitetään avoimesti, asiantuntijavetoisesti ja kokeilujen kautta.

- Valitettavasti hallitusohjelmassa on lyöty lukkoon kovin tiukasti minkälaista sote-keskusta tulevaisuudessa rakennetaan. Suuret ja monialaiset terveyskeskukset eivät ole osoittautuneet erityisen houkutteleviksi työpaikoiksi tähänkään asti, Saarni jatkaa.

Lääkäriliitto antaa kiitosta hallitusohjelmalle asiakasmaksujen alentamisesta, mielenterveyspalveluiden kehittämisestä sekä paperittomien terveyspalveluiden turvaamisesta.

Vaihtoehto- ja uskomushoitojen sääntelymahdollisuuksien selvittäminen on mukana hallitusohjelmassa, mutta etenemistä ei ole konkretisoitu. Lääkäriliitto kannustaa tulevaa hallitusta viemään uskomushoitolakia pontevasti eteenpäin.

- Lailla tulee kieltää uskomushoitojen tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille kuten vakavasti sairaille ja raskaana oleville, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Saattohoidon kehittämisohjelma on kirjattu ohjelmaan. Lääkäriliitto on yhdessä hoitajajärjestöjen kanssa nostanut esiin saattohoidon puutteita, ja Lääkäriliiton laskelmien mukaan saattohoidon kehittäminen alueellisesti tasa-arvoiseksi maksaisi noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Hallitusohjelmasta puuttuu pysyvä resursointi, mitä Lääkäriliitto pitää valitettavana.

Alle 25-vuotiaiden maksuttomasta raskaudenehkäisystä toteutetaan valtakunnallinen kokeilu, jonka tulosten perusteella päätetään kokeilun vakinaistamisesta. Lääkäriliitto pitää kokeilua tärkeänä, mutta vaatii sille pysyvää rahoitusta.

Hallitusohjelmassa on huomioitu yliopistojen rahoituksen lisääminen. Lääkäriliitto toivoo kunnollista myötätuulta myös kirjaukselle tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Olennaista on kliinisen tutkimuksen vahvistaminen.

Takaisin