Lääkäri 2030 -hanke

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930816
ynhev.ihberaxbfxv@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliiton vuoteen 2017 ulottuvan strategiakauden yhtenä painopistealueena oli lääkärin toimintaympäristön muutosten ennakointi. Tähän liittyen liitto käynnisti Lääkäri 2030 -hankkeen, joka päättyi vuoden 2017 lopussa.


Hankkeessa tuotettu materiaali on koottu uudelle lääkäri2030.fi-verkkosivustolle.

Terveydenhuollossa elämme suurten muutosten aikaa. Tulevaisuuden muutostrendejä ovat mm. digitalisoituminen, omahoidon merkityksen kasvaminen, tiedon lisääntyminen (geenitieto, big data, potilaan itse keräämä data), päätöksentuen merkityksen lisääntyminen (niin lääkärille kuin potilaalle), potilaan roolin vahvistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen, sekä ammattilaisten ja potilaiden kohtaaminen lisääntyvästi sähköisten palveluiden avulla.

Muutoksia vievät eteenpäin niin informaatio- kuin lääketieteellisen teknologian kehittyminen, mutta myös potilaiden muuttuvat odotukset ja yhteiskunnalliset muutokset. Potilaiden tietotaito terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa kasvaa. Tulevaisuuden lääkärin työssä tulee korostumaan nykyistä moninaisemman ja monimutkaisemman tiedon hallinta ja sen tulkinta potilaalle. Uusi teknologia tuo tulleessaan uudenlaisia eettisiä kysymyksiä.

Lääkärin työssä tulevat nykyistä enemmän korostumaan vuorovaikutustaidot, moniammatillisuus ja tiimityö, tietopohjan jatkuva kasvu ja tiedon hyödyntäminen, uudet palvelukanavat, uudet tiedonhallinnan työkalut, tehokkaampi analytiikka, uudet sähköiset palvelut ja tekniset apuvälineet, palveluprosessien kehittäminen sekä roolien dynaamisuus.

Hankkeessa on tähän mennessä toteutettu mm. kaksi tulevaisuusverstasta ja yksi seminaari.

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Tutkimuksia

Blogikirjoituksia

27.3.2015 seminaarin esitykset

Tulevaisuusraportteja

Videoita

Muita linkkejä

Lisätietoa hankkeesta: Lauri Vuorenkoski (lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi)