Terveydenhuollon teesit

Lääkäriliiton parivuotisessa Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa kirkastettiin toimivan ja kestävän terveydenhuollon periaatteita. Tuloksena on kymmenen uutta teesiä.

 • Teesi 1

  Terveydenhuollon resurssien tulee olla riittävät, jotta hoito voidaan antaa ilman kohtuuttomia viipeitä.

  Lue lisää
 • Teesi 2

  Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus saada tarpeenmukaiset terveydenhuollon palvelut asuinpaikasta riippumatta. 

  Lue lisää
 • Teesi 3

  Terveydenhuoltoa tulee ohjata ja johtaa tietoon perustuen.

  Lue lisää
 • Teesi 4

  Terveydenhuollon tutkimus- ja hoitokäytäntöjen tulee olla lääketieteellisesti perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä.

  Lue lisää
 • Teesi 5

  Terveydenhuollossa priorisoinnilla tavoitellaan resurssien tehokasta käyttöä ja potilaiden yhdenvertaisuutta.

  Lue lisää
 • Teesi 6

  Laadukkaan terveydenhuollon keskeinen edellytys on toiminnan potilasturvallisuus ja kustannusvaikuttavuus.

  Lue lisää
 • Teesi 7

  Ammattitaidon ylläpito on jokaisen oikeus ja velvollisuus.

  Lue lisää
 • Teesi 8

  Potilaan ja lääkärin välinen luottamus ja yhteisymmärrys hoidon toteutuksesta on edellytys hoidon onnistumiselle.

  Lue lisää
 • Teesi 9

  Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon tulee perustua kunkin koulutukseen ja osaamiseen. 

  Lue lisää
 • Teesi 10

  Lääkärin autonomia on välttämätön osa laadukasta terveydenhuoltoa.

  Lue lisää