Lääkärin lomakkeet

Lisätietoja

Minna Kaarisalo
TYKS erityisvastuualueen piiriylilääkäri
Puh. 050 5183274
zvaan.xnnevfnyb@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäri tarvitsee työssään erilaisia lomakkeita. Kokosimme tähän yleisimmät lomakkeet sekä niiden tilausohjeet sähköisinä ja paperisina. Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen.


Liitto on käynyt läpi ja seulonut erilaiset todistus- ja lausuntolomakkeet sekä päivittänyt niiden ajantasaisuuden tälle sivulle huhtkuussa 2018. Osa lomakkeista on viranomaisten antamia esim. kunnan, Kelan tai THL:n järjestämisvastuulla olevat todistukset ja lausunnot. Sivulta löytyvät myös linkit viranomaisten sivuille, joista lomakkeet saa heti käyttöön. Lääkäriliitto on yhdessä Oikeusministeriön kanssa uudistanut lomakkeen Lääkärinlausunto tuomioistuimelle sairauden aiheuttamasta laillisesta esteestä”. Lomake on uudistettu siten, että se mahdollisimman hyvin opastaa lääkäriä täyttämään lomakkeen.

Todistuksia ja lausuntoja laadittaessa on hyvä perehtyä myös liiton ohjeeseen Lääkärintodistuksen kirjoittaminen. Kun todistus tai lausunto laaditaan hyvin, vähentää se mm. todistamisen taakkaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Lomakkeiden avautuminen ja täyttömahdollisuus riippuvat käytössä olevasta selaimesta, sen versiosta ja asetuksista. Varmimmin lomakkeet toimivat oikein IE-selaimella (Internet Explorer).

Sairaalalähete

Sairaalalähetteen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti. Lomakepohjan saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

Kelan lomakkeet

Kelan sähköiset lomakkeet saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake (suomi/ruotsi/EU-lääkemääräys)
 • Lääkärintodistus A (suomi/englanti)
 • Lääkärinlausunto B1 ja B2, lääkärinlausunto C, todistus D erityishoitorahaa varten
 • Tutkimus- tai hoitomääräys
 • Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja palkkioista
 • Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset
 • Todistus matkakorvausta varten

Kelan paperisia lomakkeita saa tilata Kelasta sähköpostitse lomakevarasto@kela.fi tai puhelimitse numerosta 020 634 7703 (työpäivisin kello 12-14) esim.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake

Lääkäriliitosta tilattavat paperilomakkeet

Lääkärikompassista voi tilata paperilomakkeita Fimnet-tunnuksilla:

 • Saksankielinen, englanninkielinen ja ranskankielinen terveystodistus
 • Lääkärintodistus terveydentilasta T
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja kuitti peritystä palkkiosta
 • WHO Kansainvälinen rokotustodistus 

Ajoterveys

 • Ajoterveysohjeet lääkäreille Trafin sivulla.

Ammattitautiepäily tai -ilmoitus

 • Ohjeet ja lomake Työsuojeluhallinnon sivulla.

Ampuma-aseilmoitus

Detailed Medical Report.pdf

Fimean sivulla mm.

 • Haittavaikutusilmoitus
 • Erityislopahakemukset
 • Huumausainetta sisältävän lääkkeen kuljettaminen (Schengentodistus)

Laivaväen lääkärintarkastuslomake

Mielenterveyslain mukaisia hoitoa koskevia lomakkeita Suomi.fi -viranomaispalvelussa

Lääkärinlausunto T (Lääkärinausunto terveydentilasta -lomake, Fimnet-kirjautuminen)

Nuorison terveystodistus

Potilasvakuutuskeskuksen sivulla tulostettavissa:

 • Vahinkoilmoitus potilasvahingosta
 • Potilasvahinkoilmoitus (ennen 1.5.1999 sattuneet vahingot)

Puolustusvoimat

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lomakkeet:

 • Vahinkotapahtumailmoitukset (työtapaturma, ammattitauti)
 • E-lääkärinlausunto
 • Lasku työtapaturmahoidosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tuomioistuimia varten tarvittavia todistuksia

Valviran lomakkeet ryhmitelty aiheittain:

 • Terveydenhuollon ammattioikeudet
 • Terveydenhuollon valvonta
 • Valviralle tehtävät ilmoitukset: Ilmoitus terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta

Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen