Lääkärin lomakkeet

Toiminnot

Lääkäri tarvitsee työssään erilaisia lomakkeita. Kokosimme tähän yleisimmät lomakkeet sekä niiden tilausohjeet sähköisinä ja paperisina. Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen.


Lomakkeiden avautuminen ja täyttömahdollisuus riippuvat käytössä olevasta selaimesta, sen versiosta ja asetuksista. Varmimmin lomakkeet toimivat oikein IE-selaimella (Internet Explorer).

Sairaalalähete

Sairaalalähetteen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti. Lomakepohjan saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

Kelan lomakkeet

Lääkärikaupan Kelan sähköiset lomakkeet saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake (suomi/ruotsi/EU-lääkemääräys)
 • Lääkärintodistus A (suomi/englanti)
 • Lääkärinlausunto B1 ja B2, lääkärinlausunto C, todistus D erityishoitorahaa varten
 • Tutkimus- tai hoitomääräys
 • Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja palkkioista
 • Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset
 • Todistus matkakorvausta varten

Kelan paperisia lomakkeita saa tilata Kelasta sähköpostitse lomakevarasto@kela.fi tai puhelimitse numerosta 020 634 7703 (työpäivisin kello 12-14) esim.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake

Lääkäriliitosta tilattavat paperilomakkeet

Lääkärikompassista voi tilata paperilomakkeita Fimnet-tunnuksilla:

 • Saksankielinen, englanninkielinen ja ranskankielinen terveystodistus
 • Lääkärintodistus terveydentilasta T
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja kuitti peritystä palkkiosta
 • WHO Kansainvälinen rokotustodistus 

Ajoterveys

 • Ajoterveysohjeet lääkäreille ja lääkärinlausuntolomakkeet Trafin sivulla.

Ammattitautiepäily tai -ilmoitus

 • Ohjeet ja lomake Työsuojeluhallinnon sivulla.

Detailed Medical Report.pdf

Fimean sivulla mm.

 • Haittavaikutusilmoitus
 • Erityislopahakemukset
 • Huumausainetta sisältävän lääkkeen kuljettaminen (Schengentodistus)

Laivaväen lääkärintarkastuslomake

Mielenterveyslain mukaisia hoitoa koskevia lomakkeita Suomi.fi -viranomaispalvelussa

Nuorison terveystodistus

Potilasvakuutuskeskuksen sivulla tulostettavissa:

 • Vahinkoilmoitus potilasvahingosta
 • Potilasvahinkoilmoitus (ennen 1.5.1999 sattuneet vahingot)

Puolustusvoimat

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lomakkeet:

 • Vahinkotapahtumailmoitukset (työtapaturma, ammattitauti)
 • E-lääkärinlausunto
 • Lasku työtapaturmahoidosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • Epidemiat
 • Hoitotahto
 • Kuolintodistus
 • Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävä asiakastyö
 • Näytelähetteet
 • Raskaudenkeskeyttämistä ja steriloimista koskevat lomakkeet (ABST-lomakkeet)
 • Rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttö
 • Rokotukset
 • Tartuntatauti-ilmoitukset
 • Tilastojen ja rekistereiden tiedonkeruu

Tuomioistuimia varten tarvittavia todistuksia

Valviran lomakkeet ryhmitelty aiheittain:

 • Terveydenhuollon ammattioikeudet
 • Terveydenhuollon valvonta
 • Valviralle tehtävät ilmoitukset: Ilmoitus terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta

Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen