Lääkärin lomakkeet

Toiminnot

Lääkäri tarvitsee työssään erilaisia lomakkeita. Voit tilata lomakkeita sekä sähköisenä että paperisena monesta eri paikasta. Kokosimme tälle sivulle yleisimmät lääkärin lomakkeet niiden alkuperäisine yhteyksineen.


Sairaalalähete

Sairaalalähetteen voi kirjoittaa myös vapaamuotoisesti. Lomake löytyy Lääkäriportaalista, jonne kirjautuminen tapahtuu Fimnet- tai Tervetunnus-tunnistautumisen avulla. Lääkäriportaalin lomakepohja on nimellä Lähete B1 -lomake.

Kelan lomakkeet

Lääkärikaupan Kelan sähköiset lomakkeet saat käyttöösi Fimnet-tunnuksillasi kohdassa > Muut > Lomakkeet
Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen

 • Lääkemääräys eli reseptilomake SV1ATK 04.12
 • Eurooppalainen lääkemääräys  SV 1 EU ATK 11.13
 • Eurooppalainen lääkemääräys  SV 1r EU ATK 11.13
 • Lääkärintodistus A SV 6 06.12
 • Lääkärintodistus A - Medical Certificate A SV6E 06.12
 • Lääkärinlausunto B1 SV 7 B1 01.14
 • Lääkärinlausunto B2 SV 7 B2 01.14
 • Lääkärinlausunto C EV 256L 11.07
 • Lääkärintodistus D lapsen vanhempien erityishoitorahaa varten SV 10 01.15
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV 120 01.15
 • Tutkimus- tai hoitomääräys SV 3 10.15
 • Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 127 10.15

Kelan paperisia lomakkeita saa tilata Kelasta sähköpostitse lomakevarasto@kela.fi tai puhelimitse numerosta 020 634 7703 (työpäivisin kello 12-14) esim.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake SV1 8.2000

Muut lomakkeet

Paperilomakkeet voit tilata Fimnet-tunnuksillasi:

 • Saksankielinen, englanninkielinen ja ranskankielinen terveystodistus
 • Lääkärintodistus terveydentilasta T
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja kuitti peritystä palkkiosta
 • WHO Kansainvälinen rokotustodistus 

Ajoterveyttä koskevat ajoterveysohjeet sekä lääkärinlausuntolomakkeet 1.1.2016 alkaen Trafi: Ajoterveysohjeet lääkärille

 • Lääkärinlausunto ajokyvystä F122s
 • Läkarutlåtande om körförmågan F122r
 • Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten F123s
 • Läkarutlåtande för parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning F123r
 • Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto ajokyvystä F202s
 • Ögonläkares eller optikers utlåtande om synförmågan på polisens uppmaning F202r
 • Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille F203s
 • Läkares anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd F203r
 • Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä F201s
 • Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa F201r

Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat lomakkeet 1.2.2016 alkaen:

Maistraatin (STM:n määräyksen mukaan) laatimat lomakemallit edunvalvonta-asioissa:

Suomi.fi -viranomaispalvelun muut lomakkeet kuten:

 • Nuorison terveystodistus
 • Silmätautien erikoislääkärin todistus
 • Arvio asumispalvelun tai laitoshoidon tarpeesta
 • Merimiehen lääkärintarkastus
 • Esitiedot ajokyvyn arviointia varten
 • Ilmoitus todetusta ammattitaudista/ Ilmoitus työstä johtuneesta muusta sairaalloisesta tilasta
 • Erikoislääkärin todistus
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (suomi, saksa, ranska)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeet:

 • Epidemiat
 • Hoitotahto
 • Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävä asiakastyö
 • Näytelähetteet
 • Rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttö
 • Rokotukset
 • Tartuntatauti-ilmoitukset
 • Tilastojen ja rekistereiden tiedonkeruu

Muut:

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK)  lomakkeet:

 • E-lääkärinlausunto
 • Todistus- ja hoitoehdotus hammas- ja leukatapaturmasta, lomake 13
 • Lasku työtapaturmahoidosta
 • Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vahinkotapahtumailmoituslomakkeet
 • Blanketter på svenska

Potilasvakuutuskeskuksen sivulta tulostettavissa:

 • Vahinkoilmoitus potilasvahingosta
 • Potilasvahinkoilmoitus (ennen 1.5.1999 sattuneet vahingot)

Valviran lomakkeet on ryhmitelty aiheittain:

Fimean sivulta löytyy mm.

 • Haittavaikutusilmoitus