Yhtiön e-reseptipalvelun liittymissopimus

Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö (”Lääkäriasema”) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö ("Lääkäripalveluyhtiö") sopivat eResepti-palveluun liittymisestä sekä liittymistä koskevien ehtojen ja vaatimusten täyttämisestä.

Yhtiön  e-reseptipalvelun liittymissopimus

Takaisin