TUKIJAn kokoonpanoon joustavuutta

EU:n lääketutkimusasetus astunee voimaan vuonna 2020. Kliinisten lääketutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään nykyisen TUKIJAn tilalle perustettavaan valtakunnalliseen eettiseen toimikuntaan.

EU-asetuksen myötä arvioinnin määräajat tiukentuvat ja valtakunnallisen toimikunnan käsittelemien tutkimussuunnitelmien määrä kasvaa. Lääkäriliiton mielestä on tarkoituksenmukaista aloittaa asteittainen varautuminen tulevaan ja mahdollistaa TUKIJAn kokoonpanon nykyistä joustavampi muunneltavuus esim. jäsenten asiantuntemuksen suhteen.

Lue koko lausunto.

TUKIJA antaa eettisiä arvioita Suomessa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista, jollei se siirrä tehtävää alueelliselle eettiselle toimikunnalle. TUKIJAn tehtävänä on myös lausunnon antaminen biopankin perustamista koskevasta suunnitelmasta ennen biopankin merkitsemistä sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Lisäksi TUKIJA antaa pyydettäessä lausuntoja sellaisista tutkimuksista, jotka ovat saaneet kielteisen lausunnon alueellisissa eettisissä toimikunnissa.

Takaisin