Suomen Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030

Lääkäriliitto toteaa, että perusteellisesti valmisteltu raportti antaa hyvän lähtökohdan jatkotyöskentelylle. Lääkäriliiton mielestä ylikoulutuksen välttämiseksi lääkärien peruskoulutusta tulisi todennäköisesti vähitellen vähentää jo vuodesta 2017 alkaen.

Suomen Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030 (pdf)

Takaisin