Rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta tulisi luopua

Toiminnot

Vastuu potilaan hoidosta on aina viime kädessä lääkärillä. Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin vajaa kymmenen vuotta sitten tehty muutos rajatusta ”oireenmukaisesta” ja ”hoidontarpeen arvioinnin” perusteella tehtävästä lääkkeenmääräämisestä rikkoo potilaan hoidon kokonaisuutta ja sotkee hoitovastuun käsitettä.


Lakiin vuonna 2010 kiireellä tehty lisäys rajatusta lääkkeenmääräämisestä on Lääkäriliiton mielestä tarpeeton sekä lakiteknisesti kömpelö ja epälooginen. Tähän niin Valvira kuin ammattihenkilölain kokonaisuudistusta valmistelleet asiantuntijatkin ovat kiinnittäneet huomiota. 

Lakimuutoksen jälkeen lääkäripula on helpottanut ja lääkemääräyksen voimassaoloaikaa on pidennetty vuodesta kahteen vuoteen. Potilastietojärjestelmien kehittymisen myötä moni asia voidaan hoitaa lääkärin toimesta etänä potilasturvallisesti, ilman vastuukysymysten sotkemista.

Nyt ehdotetaan kuitenkin useita toimenpiteitä rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamiseksi. Tehtyjen ehdotusten sijaan tulisikin harkita rajatusta lääkkeenmääräämisestä luopumista. Erityisen huolestuttavaa on antibioottien määräämisen lisääntyminen, kun suunta pitäisi olla päinvastainen.

Samaan aikaan ollaan valmistelemassa laajempaa ammattihenkilölain uudistamista. Tämä yksityiskohta on kuitenkin kokonaisuudesta irrotettu. Rajattua lääkkeenmääräämistä on syytä tarkastella ammattihenkilölain kokonaisuudistuksen yhteydessä, ei keinotekoisesti ja tarkoitushakuisesti siitä erillään.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan ehdotukset lääkkeen määräämisoikeuden laajentamiseksi ovat epätarkoituksenmukaisia ja vaarantavat potilasturvallisuuden ja hyvän hoidon. Ehdotusten toteuttaminen ei toisi myöskään taloudellisia säästöjä.

Lue koko lausunto täältä.