Pienten yksityisten ammatinharjoittajalääkäreiden ei ole pakko liittyä Kantaan

Poikkeus Kantaan liittymisestä koskisi niitä yksityisiä pieniä ammatinharjoittajia tai palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluihin liitettävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää.

Lääkäriliitto näkee hyvänä, että hallituksen esityksen luonnoksen mukaan jatkossakaan kaikkien ei ole pakko liittyä Kantaan. Tilanne olisi ollut jatkossa kestämätön, jos liittyminen kansalliseen potilaskertomusarkistoon olisi ollut pakollista. Käytännössä se olisi merkinnyt pienten, itsenäisesti toimivien ammatinharjoittajien toiminnan lopettamista tai heidän pakollista liittymistä suurten ketjujen vuokralaisiksi. Tämä puolestaan olisi ollut vastoin itsenäisen yrittäjyyden ydinperiaatteita.

Lue koko lausunto.

Takaisin