Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Lääkäriliitto pitää ehdotettua muutosta kannatettavana.

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta (pdf)

Takaisin