Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää ehdotettua muutosta kannatettavana.


Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta (pdf)