Lausunto työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että lakivalmistelu laittoman uhkauksen syyteoikeuden laajentamisesta käynnistetään mahdollisimman pian.

Lausunto työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta (pdf)

Takaisin