Lausunto sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää uudistusta perusteltuna, joskin korvausjärjestelmä olisi tätä laajemman kokonaisuudistamisen tarpeessa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57B§ muuttamisesta (pdf)

Takaisin