Lausunto rajat ylittävän hoidon arviointimuistiosta

Lääkäriliiton lausunnon mukaan arviointimuistioon on koottu selkeästi potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa koskevan direktiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf) 15.3.3013

Takaisin