Lausunto raja-lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lue koko lausunto täältä.

Takaisin