Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää esitettyjä apteekkilupien hakemiseen ja myöntämiseen tehtäviä selkeytyksiä kannatettavina.


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (pdf)