Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää esitettyjä apteekkilupien hakemiseen ja myöntämiseen tehtäviä selkeytyksiä kannatettavina.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (pdf)

Takaisin