Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Lääkäriliitto toteaa että liiketoimintakielto soveltuu huonosti lääkäriammatinharjoittamiseen.

Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin