Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Toiminnot

Lääkäriliitto toteaa että liiketoimintakielto soveltuu huonosti lääkäriammatinharjoittamiseen.


Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta (pdf)