Lausunto kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohtia käsittelevästä arviomuistiosta

Ajoterveysvaatimuksiin suunnitellaan muutoksia.

Lausunto kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohtia käsittelevästä arviomuistiosta

Takaisin