Lausunto ionisoimattoman säteilyn altistuksen rajoittamisesta

Lääkäriliiton mukaan ionisoimattoman säteilyn terveyshaitat on pyrittävä minimoimaan. Tässä suhteessa asetuksen täsmennykset ovat tervetulleita.

Lue koko lausunto täältä.

Lääkäriliiton kommentteja säännöksiin rajatusta oikeudesta lähettää röntgentutkimukseen (lisätty 4.9.2017).

Takaisin