Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilaiksi

Huomattavia muutoksia toimijoiden välisiin suhteisiin tartuntatautien torjuntatyössä tai muita erityisen merkittäviä sisällöllisiä muutoksia esitykseen ei sisälly, joskin eräitä lainsäädännön ajanmukaistamiseen liittyviä täydennyksiä ja tarkennuksia on tehty.

Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilaiksi (pdf)

Takaisin