Lausunto Fimean raporttiluonnoksesta 'Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti - kansallinen selvitys ja suositukset'

Lääkäriliiton mielestä selvästi keskeisempi ongelma kuin eri ammattiryhmien toistensa osaamisen tuntemus on terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon asiaosaamisen puutteellisuus.

Lausunto Fimean raporttiluonnoksesta 'Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti - kansallinen selvitys ja suositukset' (pdf)

Takaisin