Lausunto Fimean raporttiluonnoksesta 'Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti - kansallinen selvitys ja suositukset'

Toiminnot

Lääkäriliiton mielestä selvästi keskeisempi ongelma kuin eri ammattiryhmien toistensa osaamisen tuntemus on terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon asiaosaamisen puutteellisuus.


Lausunto Fimean raporttiluonnoksesta 'Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti - kansallinen selvitys ja suositukset' (pdf)