Lausunto Fimean alueellistamistavoitteiden toteutumisesta

Lääkäriliitto korostaa, että henkilökunnan osaaminen on Fimean tärkein pääoma, ei sijaintipaikka.

Selvityshenkilöhanke – Fimean alueellistamistavoitteiden toteutuminen (pdf)

Takaisin