Lausunto Fimean alueellistamistavoitteiden toteutumisesta

Toiminnot

Lääkäriliitto korostaa, että henkilökunnan osaaminen on Fimean tärkein pääoma, ei sijaintipaikka.


Selvityshenkilöhanke – Fimean alueellistamistavoitteiden toteutuminen (pdf)