Lausunto eduskunnalle yliopistolain ja korkeakoululain muuttamisesta

Toiminnot

Lausunto käsittelee pääosin lääkärien erikoistumiskoulutusta ja eräitä yleisiä näkökohtia yliopistolain muuttamiseen.


Lausunto eduskunnalle yliopistolain  ja korkeakoululain muuttamisesta (pdf)