Lausunto eduskunnalle yliopistolain ja korkeakoululain muuttamisesta

Lausunto käsittelee pääosin lääkärien erikoistumiskoulutusta ja eräitä yleisiä näkökohtia yliopistolain muuttamiseen.

Lausunto eduskunnalle yliopistolain  ja korkeakoululain muuttamisesta (pdf)

Takaisin