Lausunto asetusluonnoksesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksuista

Lääkäriliiton mielestä käyttömaksut on asetusluonnoksessa määritelty niin järkevästi kuin se voimassaolevan lain mukaisesti on mahdollista.

Lausunto asetusluonnoksesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksuista (pdf)

Takaisin