Lausunto apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää hyvänä lakiuudistuksen tavoitetta parantaa lääkkeiden saatavuutta syrjäseuduilla. Ongelmana on apteekkimaksujen määräytymisperusteiden monimutkaisuus.

Lääkäriliiton lausunto (pdf) 13.8.2013

Takaisin