Lääkäriliitto ottaa kantaa sote-keskusten kehittämisohjelmaan

Suomalaisissa terveyskeskuksissa on paljon korjattavaa. Tarvitaan myös työntekijäkokemuksen huomioon ottamista: huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työssä viihtymiseen.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan hallituskaudella toteutetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon laajempaa rakenneuudistusta tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihmiset saavat palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Lääkäriliitto on toistuvasti tuonut esiin, että suomalaisissa terveyskeskuksissa ja niiden toiminnassa on huomattavasti korjattavaa ainakin resurssoinnin, organisoimisen, johtamisen ja toiminnan asiakaslähtöisyyden osalta. Huomion kiinnittäminen asiakaskokemukseen ei kuitenkaan riitä – tarvitaan myös työntekijäkokemuksen huomioon ottamista: huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työssä viihtymiseen.

Sote-keskus -ohjelman tavoitteiksi on asetettu viisi osatavoitetta: palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden parantaminen; painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön; palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen; sote-palvelujen yhteensovittaminen ja liittymäpinnat muihin palveluihin; kustannusten kasvun hillintä muiden tavoitteiden toteutuessa.

Lääkäriliiton mielestä asetetut osatavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja tärkeitä. Ehdotamme kuitenkin ohjelman erilliseksi osatavoitteeksi vähintään yhtä tärkeänä asetettavan työntekijäkokemus ja hoidon jatkuvuus.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023 (pdf)

Lääkäriliiton linjaus ”Perusterveydenhuollon pelastaminen” (pdf)

Takaisin