Lääkäriliitto kannattaa oikeusistuimille annettavien asiantuntijalausuntojen keskittämistä

Lausuntojen antamista ei ole säädetty tällä hetkellä minkään organisaation tehtäväksi.

Lääkäriliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa olevaa ehdotusta lisätä terveydenhuoltolakiin uusi pykälä, jolla velvoitettaisiin Pohjois-Savon shp järjestämään oikeusistuimien pyytämien asiantuntijalausuntojen antaminen. Asiantuntijalausuntojen laatiminen ei ole kuntien terveydenhuollon järjestämisvelvoitteen piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lue koko lausunto.

Takaisin