Lääkäreille ilmoitusoikeus ydin- tai säteilyturvallisuudelle vaaraksi olevista henkilöistä

Lääkärillä tulisi olla salassapitosäännösten estämättä oikeus tehdä ilmoitus säteilyturvakeskukselle ohjaajasta tai turvahenkilöstä, jonka ammattihenkilö katsoo olevan soveltumaton tehtäväänsä tai vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Lääkäriliitto pitää tarkoituksenmukaisena vähintään kerran vuodessa turvahenkilöille ja ydinvoimalaitoksen ohjaajille tehtävää terveystarkastusta.

Lue koko lausunto.

Takaisin