Genomilaki antaa mahdollisuuksia laadukkaampaan ja kohdennetumpaan hoitoon

Lääkäriliitto suhtautuu positiivisesti valmisteilla olevaan genomilakiin. Liitto pitää hyvänä genomitiedon "arkipäiväistymistä". Toisaalta se on arkaluonteista tietoa kuten kaikki muukin potilastieto, mikä tuo omat rajoituksensa sen käytölle.

Suunniteltu genomilaki antaa mahdollisuuksia laadukkaampaan ja kohdennetumpaan hoitoon. Liitto katsoo, että potilastietojen nykyistä parempi ja kattavampi hyödyntäminen on tärkeää tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Tietojen parempi hyödyntäminen voi edesauttaa sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan yksilöllisessä hoidossa, ja säästää siten terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia.

Haasteena on genomitiedon laatu, joka ei aina ole luotettavaa ja yksiselitteistä. On päätettävä, mitä tietoa siirretään potilastietoihin. Kaikesta genomitiedosta ei ole hyötyä, vaan jopa haittaa potilaalle esim. aiheuttamalla turhaa huolta. Lääkäriliitto katsoo, että genomitietojen laittaminen OmaKantaan edellyttää, että hoitava lääkäri on tietoinen asiasta ja neuvonta potilaalle on järjestetty. Liitto pitää myös tärkeänä, että yksilötason genomitieto ei jatkossakaan mene vakuutusyhtiöille.

Ammattilaisten osaamistasoon tulee kiinnittää huomiota. Jotta kerättävästä ja yhteen koottavasta datasta olisi hyötyä potilaalle, tarvitaan datan ymmärrettäväksi tekemistä ammattilaisille. Lääkärit tarvitsevat systemaattista koulutusta ja tietojen päivitystä osana perus- ja jatkokoulutusta sekä myöhemmin urallaan kehittäessään osaamistaan.

Lue koko lausunto

Takaisin