Hallituksen päätös johtaa jopa tuhannen terveydenhuollon, työelämän ja säteilyturvallisuuden asiantuntijan irtisanomiseen

Hallitus päätti keväisessä kehysriihessään vähentää 30 miljoonalla eurolla sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten rahoitusta. Päätös voi seurannaisvaikutuksineen johtaa jopa lähes 1000 työntekijän irtisanomiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Säteilyturvakeskuksesta. Samalla hallitus vaarantaa vakavasti terveydenhuollon, työelämän ja säteilyturvallisuuden asiantuntemuksen sekä viranomaistoiminnan.

THL, TTL ja STUK ovat arvostettuja toimijoita alallaan. Niillä on paljon kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja ne ovat haluttuja kumppaneita EU-ohjelmissa. 30 miljoonan euron leikkaus merkitsee jo sellaisenaan noin 600 työntekijän irtisanomista. Tämän lisäksi mahdollisuudet hakea ja vastaanottaa ulkopuolista rahoitusta kansallisesti ja kansainvälisesti vaikeutuvat merkittävästi, mikä lisää henkilöstövaikutuksia ennestään. Kaiken kaikkiaan päätös voi johtaa lähes 1000 työntekijän irtisanomiseen tutkimuslaitoksista. Samaan aikaan laitoksiin kohdistuu useiden miljoonien säästövelvoite jo aiemman tuottavuusohjelman kautta vuoteen 2015 mennessä.

Kehyspäätöstä ei näiltä osin perustella mitenkään. Hallitus ilmeisesti pitää laitoksia pelkästään tutkimuslaitoksina. Suurin osa niiden toiminnasta on asiantuntijatoimintaa, yhteistoimintaa kuntien ja työelämän kanssa, viranomaistoimintaa sekä erilaisten rekisterien ja tietovarantojen ylläpitoa.

Leikkausten päättäminen on vastoin hallituksen pyrkimyksiä ottaa Suomen selviytymisstrategian keskeiseksi rakennuspuuksi uusien innovaatioiden luomisen. Leikkausten tekeminen on myös ristiriidassa hallituksen haluun uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pidentää työuria ja vahvistaa säteilyturvallisuutta. Lääketieteellisen tutkimuksen ja asiantuntijuuden vähentäminen tulee väistämättä heikentämään myös suomalaisten potilaiden hoidon laatua.

Suomen Lääkäriliiton mielestä tämä vaarallinen leikkauspäätös tulee perua.

Raija Niemelä                                            Hannu Halila

puheenjohtaja                                            varatoiminnanjohtaja

Takaisin