Vaalin voittaja on jäsenkunta

Viime viikolla ratkenneen Lääkäriliiton vaalin äänestysaktiivisuus nousi 52,8 prosenttiin, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvaalissa. Vaalilautakunnan tavoitteeksi asettama 50 prosenttia ylittyi selvästi.

Jo vaalin ennakkoasetelmat olivat hyvät. Ehdokkaita asetettiin aiempaa enemmän, kaikkiaan 415. Tämä ennakoi aktiivisuutta vaalityössä. Valtuuskuntaan tuli valituksi 60 lääkäriä, joista miehiä on 28 ja naisia 32. Näin tasainen sukupuolijakauma on hieno asia; se kertoo tasa-arvoisesta ammattikunnasta.

Järjestötoiminnan ja erityisesti ammattiyhdistystoiminnan piti olla kriisissä. Yhteisten asioiden hoitamisen ei pitäisi kiinnostaa. Lääkäriliiton jäsenten osallistuminen vaaliin kertoo, että näin ei lääkärien kohdalla ole. Lääkärit haluavat olla mukana tulevaisuuden muutoksissa kehittämässä terveydenhuoltoa.

Lääkärit haluavat olla mukana tulevaisuuden muutoksissa.

Kohonnut äänestysinto kertoo siitä, että jäsenkunta on tietoinen lähitulevaisuudessa päätettävistä useista lääkärin työhön liittyvistä muutoksista. Se kertoo myös siitä, että lääkärikunta haluaa vaikuttaa muutoksen suuntaan. Kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen on.

Lääkäriliiton valtuuskuntavaalin suurin voittaja on koko jäsenkunta. Ammattiyhdistyskentässä poikkeuksellisen korkea äänestysvilkkaus antaa Lääkäriliitolle painoarvoa keskusteluissa. Tulos viestii siitä, että Lääkäriliitto on vahva ja yhtenäinen järjestö. Lääkäriliiton jäsenkunta on hereillä. Lääkäreitä koskevissa asioissa lääkäreitä on kuultava.

Lääkäreitä koskevissa asioissa lääkäreitä on kuultava.

On kiitoksen paikka. Kiitos ehdokkaille, jotka lähditte mukaan ja teitte tiiviisti vaalityötä. Kiitos teille kaikille yli neljälletoista tuhannelle äänestäjälle, jotka annoitte liitolle vahvan mandaatin toimia edelleen aktiivisesti yhteisten asioiden hoitamiseksi. Teitä on paljon! Kiitos kaikille vaalityöhön osallistuneille, eritoten vaalijärjestöille ja itse ehdokkaille – pitkäjänteinen vaalityö kentällä tuotti tulosta.

Huikean hienon äänestysprosentin leventämillä harteilla liiton on hyvä jatkaa työtään jäsenkunnan hyväksi!

Takaisin