Top secret - salassapidettävää vai ei?

Salassapito on haastava taiteenlaji. Potilastietojen luovuttaminen pohdituttaa erityisesti opiskelijoita mutta joskus myös kokeneempia lääkäreitä.

Salassapito on haastava taiteenlaji. Luulen, että lakimiesammattini vuoksi minulle uskotaan poikkeuksellisen paljon henkilökohtaisia asioita ja olenkin vuosien saatossa onnistuneesti pitänyt salaisuuksia niin alussa olevista raskauksista kuin yllätysjuhlista, pian koittavista avioeroista kuin vakavista sairauksista. Lakimiehenä kohtaamani olettama luotettavuudesta ei kuitenkaan vedä vertoja niille salassapitoa koskeville odotuksille, joita lääkäriin kohdistuu.

Lääkäri-potilassuhteessa luottamuksellisuus on jo Hippokrateen ajoista asti ollut elinehto, jotta potilas uskaltaisi kertoa mahdollisesti arkaluonteisiakin terveydentilaansa liittyviä tietoja ja saisi tarvitsemaansa hoitoa. Siinä missä minä olen ystävän raskauden edetessä ja vatsan kasvaessa voinut huoahtaa helpotuksesta salaisuuden taakan keventyessä, on lääkäriä koskeva salassapitovelvollisuus elinikäinen. Ei kuulosta helpolta.

Salassapito puhuttaa paljon myös liiton opiskelijatilaisuuksissa, joissa upeat ja fiksut lääketieteen opiskelijat jaksavat kysyä ja haastaa lääkärin ilmoitusvelvollisuuksista ja niiden suhteesta salassapitoon. Tietojen luovuttaminen potilaan suostumuksella tai lain säännökseen perustuen pohdituttaa näitä tulevaisuuden lääkäreitä. Lakineuvontamme perusteella ei kokeneemmallekaan lääkärille aina ole itsestään selvää, saako tajuttoman potilaan terveydentilasta luovuttaa tietoja omaisille.

Avaamme potilaslain salassapitoa koskevia koukeroita uudessa verkkokurssissamme

Kokemuksemme mukaan lääkärin salassapitoa koskeva juridiikka kiinnostaa ja tarvetta koulutukselle aihepiiristä on. Vastauksena tähän olemme avanneet potilaslain salassapitoa koskevia koukeroita uudessa, opiskelijoille suunnatussa maksuttomassa verkkokurssissa Top secret – salassapidettävää vai ei?

Verkkokurssilla oppiminen on tehokasta, koska kurssin suorittaja ratkaisee eri tasoisia teoriaa avaavia case-tehtäviä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta kurssin suorittaja ansaitsee leiman kurssin työtodistukseensa. Kurssin fiktiivisen lääkäriohjaaja Leena Lääkärin opastuksella tehtävistä saa myös hyviä käytännön vinkkejä lääkärin työhön. Verkkokurssin avulla myös jo valmistuneet lääkärit voivat palata niihin polttaviin kysymyksiin, joita salassapitoon liittyy ja haastaa kollegansa kilpailemaan kerättyjen leimojen määrästä. Suosittelen vahvasti tutustumaan kurssiin!

Entä minä, montako leimaa minulle kurssista kertyi? Ajattelin pitää asian minun ja Leena Lääkärin välisenä salaisuutena.

Takaisin