Sulautuminen turvaa Lääkärien työttömyyskassan tulevaisuuden

Lääkärien työttömyyskassan ja Lakimiesten työttömyyskassan sulautumisesta on monia hyötyjä.

Lääkärien työttömyyskassan hallitus ja Lakimiesten työttömyyskassan hallitus ovat käyneet sulautumisneuvotteluja vuoden 2021 alusta lähtien. Nyt on päätetty, että Lakimiesten työttömyyskassa sulautuu Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on jatkossakin Suomen edullisin. Jäsenmaksun taso tulee olemaan noin 28–30 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lääkärien työttömyyskassa ja Lakimiesten työttömyyskassa ovat kumpikin pieniä ja erittäin vakavaraisia työttömyyskassoja. Kummankin työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste on hyvin matala. Kahden työttömyyskassan resurssit yhdistämällä pystymme varmistamaan jäsenpalveluiden tuottamisen ja kehittämisen.

Kahden työttömyyskassan resurssit yhdistämällä pystymme varmistamaan jäsenpalveluiden tuottamisen ja kehittämisen.

Yhdistymällä voimme vastata asianmukaisesti hallinnollisten velvoitteiden lisääntymisen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen tarpeisiin. Koronapandemia moninkertaisti työttömyyskassan työmäärän keväällä 2020. Pandemian myötä työttömyyskassoja valvova viranomainen Finanssivalvonta on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota työttömyyskassojen henkilöriskeihin ja jatkuvuuden turvaamiseen. Lakimiesten työttömyyskassan osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö siirtyy uuden työttömyyskassan palvelukseen. Saamme nykyisen henkilöriskin ratkaistua ja meillä on edellytykset jatkaa entistä vahvempana ja kustannustehokkaampana kahden perinteisen ammattikunnan toimeentulon turvaajana.

Työttömyyskassalain muutosten valmistelu alkoi vuonna 2019. Osa työttömyyskassalain muutoksista on jo voimassa ja osa edelleen kesken. SAK on vuonna 2019 esittänyt, että rahoitusosuuksiin oikeuttava minimijäsenmäärä nostetaan vähintään 50 000:een. Akava esitti, että minimijäsenmäärän alittavilla, vakavaraisilla ja riskittömillä työttömyyskassoilla olisi mahdollisuus hakea poikkeuslupaa ja saada valtionosuus ja työllisyysrahaston osuus rahoitukseen. Sulautumalla voidaan varautua lainsäädännön muutoksiin. Sulautumisen myötä työttömyyskassa pystyy minimoimaan riskit ja voi tarvittaessa anoa poikkeuslupaa.

Sulautumalla voidaan varautua lainsäädännön muutoksiin.

Työttömyyskassat kattavat jäsenmaksulla hallintokulut ja noin 5,5 % etuusmenoista. Henkilöstömenojen lisäksi suurimman hallintokuluerän muodostavat maksatusjärjestelmän kustannukset. Hallinnollisten velvoitteiden jatkuva lisääntyminen ja lainsäädäntömuutokset kasvattavat työttömyyskassan hallintokuluja. Varsinkin pienten työttömyyskassojen osalta hallintokulut kasvavat etuusmenoihin verrattuna todella suuriksi. Yhdistämällä kahden kassan päällekkäiset hallintokulut, saamme niiden osuuden etuusmenoihin verrattuna pysymään maltillisena.

Työttömyyskassojen määrä on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana laskenut 70:stä 21:een (20 palkansaajakassaa ja 1 yrittäjäkassa). Vuodenvaihteessa palkansaajakassojen määrä laskee A-kassan fuusion myötä 19:ään. Muiden kassojen fuusiot kasvattavat Lääkärien työttömyyskassan hallintokuluja, kun esim. maksatusjärjestelmän kehittämiskustannukset jakautuvat jäljelle jääville kassoille.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä moni työskentelee palkkatyön ohella ammatinharjoittajan tai yrittäjänä. Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi vakuuttautumisen sekä palkkatyön että yritystoiminnan perusteella samaan aikaan. Yhdistelmävakuutusta on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien ja Akava pyrkii osaltaan edistämään sen toteutumista. Toteutuessaan yhdistelmävakuutus sitoo paljon henkilöstöresursseja työttömyyskassassa. Sulautumisen myötä työttömyyskassan henkilöstöresurssit mahdollistavat yhdistelmävakuutuksen käyttöönoton.

Carola Ylenius
Lääkärien työttömyyskassan johtaja

Lue myös tiedote työttömyyskassojen yhdistymisestä!

Takaisin