Lääkärikunnan etu on sidonnaisuuksien avoimuus

Alkukesästä julkaistaan jo kolmatta kertaa terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot. Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan laajuinen hanke, johon Suomessa ovat sitoutuneet Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ja Orion. Nyt siis julkistetaan vuoden 2017 tiedot.

Tietojensa julkistamista miettii varmasti moni. Yhteistyö lääkärien ja lääketeollisuuden kesken on ajoittain voimakkaankin keskustelun aiheena, mutta tiedot ovat herättäneet varsin vähän julkista keskustelua. Suurimmaksi keskustelun ja kritiikin kohteeksi on noussut se, että osa lääkäreistä ei anna lupaa tietojen julkistamiseen. Herää kysymyksiä, miksi ei?

Lääketieteellinen tutkimus, uusien hoitomenetelmien kehittäminen ja lääkehoidon kehitys on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tässäkin mielessä lääkärien ja lääketeollisuuden yhteistyö on välttämätöntä ja nimenomaan hyödyllistä potilaiden, terveydenhuollon ja yhteiskunnan kannalta. Ilman tätä yhteistyötä lääketiede ei olisi kehittynyt niin korkeatasoiseksi kuin se nyt on.

Ilman tätä yhteistyötä lääketiede ei olisi kehittynyt niin korkeatasoiseksi kuin se nyt on.

Yhteistyössä ei ole mitään salattavaa. Kun yhteistyön perustana on luottamus, riippumattomuus ja dokumentaatio, niin se kannattaa myös avoimesti kertoa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja niistä avoimesti keskusteleminen on tärkeää, että asiantuntijan motiiveihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä voidaan myös paremmin arvioida.

Asiantuntijoilla on aina sidonnaisuuksia. Tavallisimmin ne liittyvät työpaikkaan, toimintaan järjestöissä tai asiantuntijaelimissä. Lääkärien ja lääketeollisuuden yhteistyöhön liittyy myös taloudellisia kysymyksiä ja siksi on selvää, että yhteistyö on varsin säädeltyä. Lakien lisäksi noudatamme Lääkäriliiton ja Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita. Niiden toteutumista on seurattu tarkasti jo ennen 2016 alkanutta henkilökohtaisen taloudellisen merkityksen julkistamista.

Terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan monenlaisia yhteistyötahoja. Terveysteknologia kehittyy myös nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu. Potilasturvallisuus, uudenlaiset osaamistarpeet ja koulutus sekä tutkimus ja tuotekehitys nousevat tälläkin alalla keskeisemmin esiin. Lääkäriliitto on ollut mukana valmistelemassa terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön päivitettyä eettistä ohjetta, mikä astui voimaan 1.1.2018. Ohje pohjautuu MedTech Euroopan eettiseen ohjeeseen ja on Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä ja yhdistystä sitova. Läpinäkyvyys tälläkin alalla vahvistaa asiantuntijuutta ja osaamista.

Voidakseen hoitaa potilaitaan hyvin, lääkärikunnan on turvattava ammattikunnan autonomian perusteet. Autonomian perusta vaatii yhteiskunnan luottamuksen. Tämä luottamus on ansaittu pitkän työn tuloksena ja meidän pitää tehdä jatkuvasti työtä sen ylläpitämiseksi. Tässä ajassa yksi teko tämän luottamuksen vahvistamiseksi on olla avoin taloudellisista suhteista lääketeollisuuteen. Avoimuus on yhteiskunnan megatrendi, jossa me olemme jo ammattikuntana näyttäneet hyvää esimerkkiä, ja jossa jokaisen henkilökohtainen panos on tärkeä.

Avoimuus on megatrendi, jossa me olemme jo ammattikuntana näyttäneet hyvää esimerkkiä.

Kannustankin kaikkia antamaan luvan tietojensa julkistamiseksi, jotta suostumusprosentti edelleen nousisi viimevuotisesta. Yksittäisen lääkärin näkökulmasta suostumuksen antaminen on helppo nähdä yksityisasiaksi ja mahdollisesti aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhteisen edun näkökulmasta avoimuus on jopa välttämätöntä.

Läpinäkyvyys toiminnassa turvaa asiantuntijoiden osaamisen käytön jatkossakin. Lääkäriasiantuntijat ovat olleet tässä edelläkävijöitä, mistä on syytä olla ylpeä.

Takaisin