Koulutusta koronan varjossa

Poikkeuksellinen koronakevät on kääntynyt viimein kesään. Tilanne näyttää epidemian osalta rauhoittuvan, mutta jatkosta kukaan ei voi olla vielä varma.

Kokoontumisrajoitukset muuttivat kevään kuluessa äkkiarvaamatta monen työnkuvaa sekä totuttuja työ- tai opiskelutapoja. Vuosikausia sitkaasti edennyt, strategiapapereissa ikuisuusaiheena kummitellut digiloikka tuli äkkiä todeksi jo parin ensimmäisen koronaviikon aikana. Pakko on monesti paras kannuste – niin näkyi olevan tässäkin asiassa.

Digiloikka koskee myös lääketieteen opiskelua. Siinä modernia kommunikaatioteknologiaa oli toki jo aiemminkin laajasti hyödynnetty, joten tuoreimmasta kehityksestä on käytetty myös termiä ”digikolmiloikka”. Yliopistoissa niin opettajat kuin opiskelijatkin venyivät joka tapauksessa uskomattomiin suorituksiin myös meidän alallamme. Siitä heille ansaitut kiitokset ja kehut!

Loppukurssien opiskelijat kuuluvat päässeen sovittuihin kesätöihin koko lailla suunnitellun mukaisesti, kun laillistamisen edellyttämät opinnot on saatu kokoon haasteista huolimatta niin kotimaisissa kuin naapurimaiden suomalaispitoisissa tiedekunnissa. Syyskauden alkaessa Lääkäriliitto kartoittaa yhteistyössä Medisiinariliiton kanssa toteutettavalla opiskelijakyselyllä kokemuksia kuluneelta koronakeväältä.

Siirryttäessä vähitellen johonkin ”uuteen normaaliin” on pohdittava, mitä hyvää tältä keväältä tahdomme säilyttää jatkoa varten. Kriisi on aina mahdollisuus muutokseen, ja se tulee hyödyntää. Liukumista takaisin vanhaan ei tule sallia, ellei sitten paluu vanhaan – ainakin joiltakin osin – ole tietoinen ja harkittu valinta.

Mitä lääketieteen opintoihin tulee, kliinisiä ryhmäopetuksia ja muita ammattimme ydintaitoihin harjaannuttavia lähiopetuksia ei voi moderneinkaan simulaattori tai etäopetus merkittävässä määrin jatkossakaan korvata. Suuri osa muusta opetuksesta voidaan kuitenkin toteuttaa digitaalisesti tai etäyhteyksin. Tämän osalta hyvät kokemukset, osaaminen ja aineistot tulisi jakaa aktiivisen avoimesti. Jakaminen voi osaltaan tukea jaksamista ja hyvinvointia uudenlaiseen toimintaympäristöön totuteltaessa.

Koronakriisi järisytti myös yliopistojen pääsykoejärjestelyjä. Lääketieteellisiin opintoihin otetaan tänä kesänä todistusvalinnalla aiottuakin suurempi osuus, mikä on aiheuttanut paljon huolta hakijoiden joukoissa. Aika näyttää, miten tästä jatketaan eteenpäin tulevina vuosina. Tämän kesän valintojen kokemukset on joka tapauksessa syytä ruotia tarkoin, ennen kuin jatkosta päätetään.

Myös lääkärien opintien myöhemmässä vaiheessa, erikoistumiskoulutuksessa, oli kevään mittaan haasteita muun muassa erikoistuvien suunniteltujen työnkuvien muututtua paljonkin kiireettömän toiminnan saatua väistyä akuuttitoimintojen tilapäisen laajentamisen tieltä. Nämäkin haasteet ovat pitkälti ratkenneet asianmukaisilla joustoilla. Erikoistumiskoulutuksen perusteellinen uudistaminen on kaiken tohinan ohella edennyt vauhdilla. Päivitetyt erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaat tulevat voimaan kesän jälkeen – ensimmäistä kertaa ilahduttavasti valtakunnallisesti yhtenäisin sisällöin!

Täydennyskoulutuksen osalta kevään poikkeusaika kuului supistaneen koulutuksiin pääsyä valitettavan monella taholla. Jatkossa tämä tulee kompensoida korkojen kera. Vain jatkuvalla tietojen päivittämisellä voidaan taata potilaan paras hoito.

Suuria lääketieteen alan koulutustapahtumia ja tieteellisiä konferensseja on peruutettu tai siirretty eteenpäin Suomessa ja muualla. Osin näitä on muutettu myös virtuaalisiksi tapahtumiksi tai erilaisiksi hybridimuodoiksi, jotka sisältävät niin etä- kuin lähielementtejä. Jää nähtäväksi, mitä näiltä osin jää elämään uuteen normaaliin. Työhön ja kouluttautumiseen liittyvä matkustelukin ehkä vähenee jopa pysyvästi. Joka tapauksessa erilaisilta fyysisiltä kohtaamisilta ja niihin valmistautumiselta on lupa odottaa jatkossa entistäkin enemmän.

Ei ole mitään niin pahaa, ettei siinä voisi olla jotain hyvääkin. Otetaan siis tämän kevään kokemuksista ja ympärillämme muuttuneesta maailmasta parhaat talteen jatkoa varten. Uutta normaalia on hyvä pohdiskella ja suunnitella osaltaan vaikkapa kesäauringossa huilaillen, mihin toivottavasti on kaikilla tänäkin kesänä mahdollisuus – edes turvavälein, ja edes ohimenevän tuokion verran. Erityiset tsempit ensimmäistä kertaa lääkärin töissä uurastaville kandikollegoille!

Antoisaa ja ansaittua kesäaikaa kaikille.

Sami Heistaro

Koulutuspäällikkö

Suomen Lääkäriliitto

Takaisin