Huolenaiheet samoja lääkäreillä ja virkamiehillä

Juho Ruskoaho

Jännitys sote-näytelmän ympärillä tiivistyy. Yle uutisoi virkamiesten varoittavan valinnanvapausmallin riskeistä. Virkamiehet ovat erityisen huolissaan kustannusten karkaamisesta uudistuksen yhteydessä sekä kasvavasta epätasa-arvosta eri väestöryhmien välillä. 


Pari kuukautta aiemmin Lääkäriliiton tutkimustiimin ja politiikkatoimialan asiantuntijat suunnittelivat Lääkäripaneeliin kysymyspatteriston, jossa lääkäreitä pyydettiin arvioimaan potilaan lisääntyvän valinnanvapauden vaikutuksia terveyspalvelujärjestelmän eri näkökulmista.

Lääkäripaneelin tulosten perusteella lääkärit näkevät lisääntyvän valinnanvapauden parantavan hoidon laatua ja saavutettavuutta. Sen sijaan arviot väestön terveyserojen kaventumisesta, pitkäaikaisten potilassuhteiden edellytyksistä ja kustannustenhallinnasta olivat paljon varautuneempia. Kaikissa näissä tilanteen heikkenemistä odottaa useampi kuin paranemista. Kustannustenhallinnan odottaa vaikeutuvan jopa 60 % lääkäreistä, kun paranemista odottaa alle neljännes.
 

Kysely toteutettiin maaliskuussa, jolloin lääkärit olivat hiukan mielikuvien varassa arvioidessaan lisääntyvän valinnanvapauden vaikutuksia. Toisin kuin virkamiehillä, heillä ei ollut käytössään yksityiskohtaisinta tietoa ja professori Brommelsin raporttikin valinnanvapaudesta valmistui vasta toukokuussa. Maaliskuussa joka neljäs lääkäri ei osannutkaan arvioida vaikutuksia kustannuksiin ja muihin ulottuvuuksiin jätti ottamatta kantaa noin joka kymmenes lääkäri. Silti lääkärien huolenaiheet olivat samoja kuin sote-uudistuksen valmistelevilla virkamiehilläkin lainsäädännön deadlinen jälleen kerran painaessa päälle. Kentän väki siis tiesi orastavan sudenkuopan jo kuukausia aiemmin. 
 

Lääkärien äänen ja kokemuksien työn äärestä pitää päästä kuuluviin. Lääkäriliiton tehtävä ei ole pelkkä ansio- tai työolosuhde-edunvalvonta, vaan myös antaa jäsentensä asiantuntemus käyttöön kehitettäessä tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmää. Poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi varsinaisen työn tekijöiden äänen kuuleminen on välttämätöntä. Kipukohdat on paikannettava, jotta järjestelmää voidaan tehdä paremmaksi niin yhteiskunnan, potilaan kuin lääkärin kannalta.

Keskustele

Keskustelu

  • Marru 27. 06. 2016 20:40

    Jo nyt, varmasti sote-uudistuksen jälkeen, ainakin julkispuolen asiakas / potilas harkitsee vakavasti maastamuuttoa! Kipukroonikon elämä on osattu tehdä jo helvetiksi, viimeisimpien "uudistusten" mukaan emme enää saisi edes kipulääkitystä. Olen jo omaehtoisesti supistanut opioidit minimiin, mutta se on samalla vienyt toimintakykyni. Siihenkö näillä uudistuksilla tähdätään. Mallit on selkeästi kopioitu USA:sta. Kopioikaa sieltä myös lääkekannabiksen käyttö: Tällä hetkellä rva E.K. on tehnyt asiasta täysin epätieteellisiä päätöksiä omia etupiirejään valvoen. Lääkekannabiksen saatavuusongelmaan on puututtava välittömästi, koska se uhkaa kansalaisten henkeä ja turvallisuutta! N. 120 jo aikaisemmin lääkekannabista käyttänyttä on jäänyt ilman ao. reseptiä ja hoitoa. Moni kipukroonikko hyötyisi enemmän lääkekannabiksesta kuin mieliala/tulehduskipulääke/vatsansuojalääke/psykoosilääke/antihistamiini-kombinaatiosta, jolla dosettimme nyt täytetään. Ottakaa koalitiona kantaa - tämä on teidänkin etunne. Itse asiassa nimenomaan teidän etunne, myös taloudellisesti!