Soteuudistuksessa keskeisintä terveydenhuollon integraatio ja peruspalveluiden vahvistaminen

Lääkäriliiton mielestä tärkeintä sote-uudistuksessa on terveydenhuollon integraation toteuttaminen, perustason palvelujen vahvistaminen ja lähipalvelujen turvaaminen.

Poliitikkojen tehtävänä on päättää voimavarojen kohdentamisesta, ammattilaisten tehtävänä on toiminnan organisointi ja toteutus.

Hallitus julkisti valmistelemansa sote-uudistuksen peruslinjaukset perjantaina 5.6.2020. Sote-palvelujen järjestämis- ja ensisijainen tuottamisvastuu siirretään 22 alueelliselle sote-toimijalle vuoden 2023 alusta. Maakuntavaltuustojen ensimmäiset vaalit suunnitellaan pidettäväksi alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa. Lausuntokierroksen uudistuksen keskeisten lakien hallituksen esitysluonnoksesta on tarkoitus käynnistyä 15.6.

Lääkäriliiton mielestä tärkeintä uudistuksessa on terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen integraatio. Näin voidaan vahvistaa perustason palveluja, parantaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja liittää ne tiiviimmin muun terveydenhuollon yhteyteen, sekä turvata entistä yhdenvertaisempi palvelujen saatavuus.

Perusterveydenhuollon sijasta olisikin syytä alkaa puhua ”ensisijaisesta terveydenhuollosta” (Primary Health Care), jonka varaan koko terveydenhuollon palvelujärjestelmämme tulee rakentua. Perustason palvelujen tulee olla kaikkien suomalaisten helposti saatavilla lähipalveluina, jotka voidaan toteuttaa perinteisesti, liikkuvina palveluina tai digipalveluina.

Poliittisten päättäjien tehtävänä niin valtakunnan kuin sote-maakuntien tasolla on päättää voimavarojen jaosta ja ohjauksesta. Sote-ammattilaisille on jätettävä palvelutuotannon organisointi ja toiminnan käytännön toteutus kaavaillussakin sote-mallissa, jossa järjestämistä ja tuottamista ei sote-maakunnissa olla erottamassa toisistaan.

Lääkäriliitto näkee uudistuksessa täysin keskeisenä terveydenhuollon integraation kehittämisen, jotta terveydenhuollon rajalliset resurssit voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Uudenmaan erillisratkaisu ei toteuta terveydenhuollon palveluintegraatiota, vaan jopa pirstoo erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa HUS-piirin alueella. Se ei myöskään toteuta hallituksen peruslinjausta sote-palvelujen rahoituksen, järjestämisen ja tuottamisen integraatiosta. Lääkäriliitto pitää ratkaisua perustelemattomana ja toivoo lausuntokierroksen johtavan esityksen korjaamiseen tältä osin.  

Lisätietoja:

Tuula Rajaniemi, hallituksen puheenjohtaja, Lääkäriliitto, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi, 040 542 7211

Heikki Pärnänen, johtaja, Lääkäriliitto, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, 040 546 5316

 

 

Takaisin