Nuorten lääkärien suosimat koulutuspaikat julki

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Lääkäriliiton tekemä selvitys paljastaa viidettä kertaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkärien koulutuspaikat. Viidellä tähdellä palkitaan nyt jo yhteensä 66 koulutuspaikkaa.

Viiden vuoden aikana monet koulutuspaikat ovat tehneet merkittäviä panostuksia erikoistuvien lääkärien koulutusoloihin. Tänä vuonna Vuoden nousija -tittelin saa järjestyksessä jo toinen koulutuspaikka. “Kun Koulutuspaikkakysely vuonna 2017 lanseerattiin, juuri tällaisia edistysaskelia toivoimme pääsevämme näkemään”, toteaa NLY:n puheenjohtaja Riku Metsälä.

Puutteellinen perehdytys huolettaa

Perehdytysjaksolla uuden työntekijän tulisi voida tutustua uuteen työympäristöön ja sen toimintatapoihin tuetusti. Kyselyyn vastanneista kolmannes kertoo perehdytyksen kestäneen vain korkeintaan yhden työpäivän. Vastaajista 35 % arvioi perehdytyksensä olleen heikolla tai tyydyttävällä tasolla.

Erikoislääkärikoulutuksen rakenteen vuoksi nuoret lääkärit vaihtavat työpaikkaansa usein. Suunnitelmallinen perehdytys luo vakaan perustan nuoren lääkärin itsenäiselle työskentelylle uudessa koulutuspaikassa. “Puutteellisella perehdytyksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset”, toteaa Metsälä.

Ohjatusti kohti tavoitteita

Perehdytyksessä erikoistuvan lääkärin tulisi määritellä työskentelyjaksolleen tavoitteet yhdessä henkilökohtaisen lääkärikouluttajansa kanssa. Selvityksen mukaan erikoistuvista lääkäreistä puolet tekee näin. “Ilman tavoitteita ei ole tehokasta oppimista”, toteaa NLY:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Katariina Kökkö.

Tavoitteiden saavuttamiseksi nuorten lääkärien tulee saada säännöllistä ohjausta ja heidän osaamistaan tulee arvioida määrävälein. “Välitöntä konsultaatioapua on yleensä tarjolla kuten kuuluukin, mutta nämä kontaktit ovat lyhytkestoisia ja satunnaisia. Tarvitaan säännöllistä ohjausta, jota antaa erikoistuvan lääkärin työskentelyä seuraava erikoislääkäri”, Kökkö selittää.

Kyselyyn vastanneista puolet sai ohjausta säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. “Yhä useampi erikoistuva lääkäri saa säännöllistä ohjausta, mutta vielä olisi se toinenkin puolikas tavoitettava”, Kökkö huomauttaa.

Työhyvinvointi on johtamiskysymys

Selvityksen mukaan lähes 60 % nuorista lääkäreistä kokee itsensä lopen uupuneeksi työssään vähintään kuukausittain ja joka viides viikoittain tai jopa päivittäin. Kuormitusta lisäävät muun muassa epäinhimillinen työmäärä ja seniorituen puute.

Suosituimmissa koulutuspaikoissa lähiesihenkilöt ja koko johtoporras saavat kiitosta. “Hyvinvoiva nuori lääkäri kokee tulevansa kuulluksi ja hänelle tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Kenenkään ei pitäisi tulla kohdelluksi heittopussina, kuten moni vastaaja asemaansa kuvaa”, toteaa Kökkö.

Panostuksia vaaditaan edelleen

Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro uskoo, että koulutukseen panostamisesta voi olla apua myös tiettyjen kriittisten erikoisalojen lähivuosina uhkaavaan osaajapulaan. Näitä aloja ovat esimerkiksi psykiatriset alat ja ns. laboratoriolääketieteen alat. ”Laadukas koulutusjakso voi olla nuorelle lääkärille sysäys ja kannuste valita lopulta itselleen elämänuraksi sellainen erikoisala, joka ei ehkä kuulunut hänen alkuperäisiin suunnitelmiinsa”, Heistaro huomauttaa.

Erikoislääkärikoulutus on työssäoppimista maamme sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yksityisillä lääkäriasemilla ja muissa terveydenhuoltoyksiköissä. ”Erikoistumiskoulutuksen rakenteet ja rahoitus on turvattava myös uusilla hyvinvointialueilla. Laadukas koulutus ja ohjaus vaativat merkittävästi aikaa sekä aitoja panostuksia”, Heistaro painottaa.
 

KOULUTUSPAIKKAKYSELYN TOTEUTUS

Verkkokysely toteutettiin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton yhteistyönä marraskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutusta suorittavat eli ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevat lääkärit. Vastaajia oli yhteensä 1557. Kysely oli viides perättäinen.

TULOKSET

Viiden tähden koulutuspaikat palkitaan keskiviikkona 26.1.2022 virtuaalisen Lääkäripäivät-tapahtuman tiedotustilaisuudessa kello 9:00 alkaen. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Nuorten Lääkärien Yhdistyksen verkkosivuilta www.nly.fi/koulutuspaikkakysely. Koulutuspaikkojen tähtilistaus löytyy täältä.

 

LISÄTIETOJA

Katariina Kökkö
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
katariina.kokko@nly.fi
050 5010682

Riku Metsälä
Puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
riku.metsala@nly.fi
040 9677393

Sami Heistaro
Koulutuspäällikkö, Lääkäriliitto
sami.heistaro@laakariliitto.fi
040 9052800

Peppiina Saastamoinen (tutkimustekniset kysymykset)
Tutkija, Lääkäriliitto
peppiina.saastamoinen@laakariliitto.fi
040 5069190

Takaisin