Lääkeyritykset käyttivät 35,2 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2017 noin 35,2 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Yhteistyötä tehtiin aiempia vuosia enemmän erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Yritysten yhteenlaskettu investointi yhteistyöhön oli n. 5 miljoonaa euroa.Tällaisia terveydenhuollon organisaatioita ovat esimerkiksi sairaalat, klinikat, erikoisalojen lääkäriyhdistykset ja muut lääketieteen alan järjestöt, joiden ammatillisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia yritykset ovat tukeneet. Myös Lääkäriliitto lukeutuu yhteistyökumppaniksi Helsingin Lääkäripäivien osalta.

Yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yritykset tekivät yhteistyötä n. 8,2 miljoonan euron arvosta. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus ja asiantuntijapalvelut. Koulutuksiin liittyvä keskeinen yhteistyömuoto on tieteellisiin kongresseihin osallistumisen tukeminen. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö on kasvanut ja muodostaa merkittävän osan kokonaisuudesta. T&K -yhteistyötä tehtiin terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa noin 22 miljoonan euron arvosta.

“Nyt julkistettujen raporttien perusteella T&K -toiminta on edelleen vilkastunut Suomessa. Jäsenyrityksemme ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että niiden kansainvälistä tutkimustoimintaa saataisiin tänne, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Lääkeyritykset ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, mikä on välttämätöntä lääkehoitojen ja terveydenhuollon kehittämisen kannalta. Yhteistyötä sääntelevät lainsäädännön lisäksi Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet.

Lääketeollisuus ry:llä on lähes 60 vuoden kokemus toiminnan sääntelystä ja omavalvonnasta. Yhteistyö kestää hyvin julkisen tarkastelun ja onkin luontevaa, että jäsenyrityksemme julkistavat yhteistyöhön liittyvät tiedot vuosittain”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Tietojen julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan-laajuinen hanke, joka Suomessa velvoittaa Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä. Jäsenyritykset julkistivat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät rahasummat omilla verkkosivuillaan 13.6.2018. Nyt jo kolmatta kertaa toteutettu julkistaminen koskee vuonna 2017 tehtyä yhteistyötä.

Suomen Lääkäriliitto tukee yhteistyön avoimuutta ja on suositellut jäsenilleen, että nämä antavat suostumuksensa tekemänsä yhteistyön julkistamiseen.

Olemme iloisia, että suostumuksensa antaneiden lääkäreiden osuus on 68% ja on siten pysynyt korkealla tasolla. Olimme huolissamme, että paljon pinnalla ollut keskustelu henkilötietojen suojasta olisi saattanut vaikuttaa tähän”, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:

http://www.laaketeollisuus.fi/julkistaminen

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh. 040 747 7620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh. 040 776 3031
Puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, Suomen Lääkäriliitto ry, puh. 050 596 1670
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh. 044 563 0556

Takaisin