Lääkäriliitto uudisti tiedepoliittisen ohjelmansa

Lääkärikoulutus ja lääkärinä toimiminen perustuu tutkittuun tietoon. Lääkärien mahdollisuuksia tehdä tieteellistä tutkimustyötä osana työnkuvaansa on parannettava ja tutkimustyön arvostusta nostettava.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi uuden tiedepoliittisen ohjelman kesäkuun kokouksessaan. 

Tiedepoliittisen ohjelman tavoitteena on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia sekä kehittämisehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Ohjelma toimii myös pohjana Lääkäriliiton tuleville tiedepoliittisille kannanotoille. 

Lääkäriliiton tiedepoliittinen ohjelma pdf

Takaisin